Làm thế nào để bắt đầu mining Ethereum PoW SOLO

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.17G cho GPU
solo-ethw.2miners.com:6060
Hoạt động
68.71G cho Nicehash
solo-ethw.2miners.com:6161
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Hiện tại không có ví hỗ trợ ETHW bản địa. Bạn có thể tạo địa chỉ ví để đổi crypto, ví dụ Binance, OKX hoặc ByBit. Chúng tôi khuyến khích dùng ví Ethereum hỗ trợ RPC, ví dụ như Metamask. Xem và là theo hướng dẫn này để thêm mạng custom tương thích và thêm thông tin chi tiết mạng.

  • Tên mạng: ETHW-mainnet
  • RPC URL mới: https://mainnet.ethereumpow.org
  • ID chuỗi: 10001
  • Biểu tượng đồng tiền: ETHW
  • URL của Block Explorer (tuỳ chọn): https://mainnet.ethwscan.com

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên T-Rex hoặc là GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner hoặc là GMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0x002e08000acbbaE2155Fab7AC01929564949070d
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --algo ETHASH --pool solo-ethw.2miners.com:6060 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Rigel:

rigel.exe -a ethash --coin ethw -o stratum+tcp://solo-ethw.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo ethash --server solo-ethw.2miners.com:6060 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-ethw.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-ethw.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://solo-ethw.2miners.com:6060 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Bminer:

bminer.exe -uri ethproxy://YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID@solo-ethw.2miners.com:6060
pause

Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Antminer E9, Antminer E9 Pro, Innosilicon A10 Pro, Innosilicon A10 Pro+, Innosilicon A11 Pro, Linzhi Phoenix, Ipollo V1mini:

URL: stratum+tcp://solo-ethw.2miners.com:6060
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 0x002e08000acbbaE2155Fab7AC01929564949070d

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO ETHW
Type: Dagger-Hashimoto (Ethash)
Pool Host: solo-ethw.2miners.com:6060
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO ETHW
Algorithm: DaggerHashimoto
Stratum hostname or IP: solo-ethw.2miners.com
Port: 6161
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu17.17G
solo-ethw.2miners.com:16060
Hoạt động
68.71G
solo-ethw.2miners.com:16161
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ